home

Netwerk

Doorbraken in complexe opgaven

Heeft u een belangrijke, weerbarstige opgave? Gaat dit meerdere personen/ afdelingen of organisaties aan? Mastercircle kan u daarbij helpen.
Een mastercircle realiseert doorbraken binnen groepen op basis van het zogenaamde “omgekeerd leren”: de deelnemer presenteert de aanpak en krijgt feedback van een ervaringsdeskundige (de master). Lees meer…

Met name effectief wanneer:

  • betrokkenen op zoek zijn naar creatieve oplossingen, het onverwachte niet schuwen en vooral ook vooruit willen kijken
  • betrokkenen de verbinding zoeken met andere domeinen en invalshoeken
  • betrokkenen ook echt bij zichzelf te rade gaan en intuïtie niet schuwen
  • men complexe problemen tot overzichtelijke en eenvoudige kernvragen wil reduceren
  • niet de hiërarchie maar de waardevolheid van de ideeën bepalend is
  • er de bereidheid is je te laven aan de inzichten, de ervaring en de wijsheid van andere

Toepassen?

De mastercirclemethode kan alleen worden toegepast door erkende begeleiders. Deze erkende begeleiders leiden incompany groepen op in het toepassen van de mastercirclemethode.
Klik hier voor de brochure van de Mastercircle Foundation die voor groepen vanaf 6 personen georganiseerd kan worden .
Klik hier voor contact.

 

Ervaringen
Reinier ter Kuile
Hoe een mastercircle een groep directeuren succesvol door een U-proces heeft gevoerd.
Hans van der Vlist
Over zijn ervaring in de masterrol.