home

Emmy Meijers, opdrachtgever

Emmy Meijers, opdrachtgever 

Emmy Meijers vertelt hoe, dankzij een mastercircle, een voorhoede haar hele team op sleeptouw nam en hoe zo het Deltaprogramma anders werd ingestoken. (duur: 1:58m) (Emmy is programmadirecteur Rijnmond-Drechtsteden van het Deltaprogramma. In haar team zitten ca. 35 vertegenwoordigers van alle bestuurslagen, die gebiedsgericht met elkaar samenwerken.)