home

Reacties van deelnemers

Reacties van deelnemers

Over de resultaten: “Dit was zeer positief, geeft vertrouwen en maakt een betere samenwerking mogelijk.” “Ik ben verrast door de feit dat de meerwaarde vooral gezocht moet worden in de manier waarop we elkaar weten te raken/mee te nemen”. “De resultaten zijn nogal organisch tot stand gekomen, daardoor zijn de uitkomsten wel concreet en toepasbaar op ons dagelijks werk, maar ook wel uiteenlopend en misschien moeilijker vast te houden.”

Over de masters: “De masters zijn voor mij heel inspirerend geweest. Zij straalden gezag uit en de voorbeelden uit hun praktijk maakten de lessen die zij voor ons hadden aansprekend.” “Ook weten de masters dingen te benoemen en te beargumenteren die bij mij meer een onderbuikgevoel zijn.” “In tweegesprek erg verdiepend (meer lagen van reflectie), grote kwaliteit van master.” “De master heeft nadrukkelijk een reflecterende rol gespeeld. Op een prikkelende wijze, soms ook enigszins confronterend, werden sprongen gemaakt voor verbeteringen in samenwerking.” “De masters die het persoonlijk maakten, maken het verschil.”

Over de groepsdynamiek: “De resultaten van de masters hebben we tijdens de hot-seatsessies elkaar kunnen vergelijken en dat is zeer leerzaam. Met name doordat we elkaar kunnen vergelijken met andere deelnemers werd duidelijk wat onze verschillen en overeenkomsten zijn.” “Tijdens, maar vooral ook buiten de circledagen hebben we elkaar scherp gehouden (en doen we dat nog).” “De mastercircle is nadrukkelijk ook een groepsproces. In die zin heeft elke deelnemer zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Een deelnemer heeft uiteindelijk ervoor gekozen om de mastercircle te verlaten.” “Van wij-zij zijn we naar wij gegaan.”

Over de begeleiding: “Cruciaal in het uitzetten van de juiste vragen. Vragen waarbij je echt losgemaakt wordt uit je rol en persoon. De vragen waren soms zo verrassend en scherp dat het echt diepgang gaf in de materie waarin we zitten.” “Ze hebben ons met regelmaat het ‘bos’ ingestuurd, met als doel dat we er zelf weer uit zouden komen. Op de momenten dat dat niet lukte hebben ze ons geholpen en de spiegel voor gehouden. Ook hebben ze goed geholpen bij het concreet maken van acties die we zouden oppakken. Bijvoorbeeld bij de oeverloze discussies in het programmateam heeft de begeleider met ons besproken hoe we dat kunnen doorbreken, zonder anderen daar mee voor het hoofd te stoten.” “Te veel op de achtergrond en ook bij de introducties telkens niet heel erg exact, waardoor de meerwaarde minder is dan wat het zou kunnen zijn.”

Over de eigen rol: “Ik vond het heel leuk en uitdagend om mee te doen. Dat heb ik dan ook zeer actief gedaan. Ik ben actief geweest om aan mijn eigen functioneren te werken en heb daarnaast ook geprobeerd de ander daarin te helpen (zoals anderen dat bij mij deden). Na de eerste dag keek ik uit naar de volgende.” “De mastercircle was voor mij een grote inspiratiebron en ik kreeg er heel veel energie van. Ik heb alle ruimte ervaren om dingen in te brengen en het resultaat te sturen. Mijn persoonlijke leerdoelen zijn zeker gehaald.” “Als je het even niet weet kun je ook niets bieden.”

Over de mastersessies: “Op de eerste mastersessie werd mijn positie ten opzichte van mijn achterban duidelijker bij de andere teamleden.” “De master was voor mij een herkenning voor de snelheid waarmee gewerkt kan worden. Hij was een ondernemer en dat was herkenbaar.” “Was verheugd over zijn adviezen om het helder en concreet te maken.” “Van de eerste mastersessie heb ik de opstelling onthouden, dat onderdeel is voor mij belangrijk geweest. Zichtbaar (het duiden) werden de onderlinge verhoudingen en posities.” “Derde sessie: Ons gezamenlijk succes! Hoe komen we daar? Ook hier was het weer heel waardevol om dat met elkaar te delen en te horen wat de master daarvan vindt.”