home

Overzicht masters

Overzicht masters

Onderstaande personen hebben o.a. de afgelopen jaren in een masterrol een bijdrage geleverd aan mastercircles binnen de rijksoverheid:

Elco Brinkman, Bouwend Nederland en o.a. voormalig minister
Wim Deetman, Raad van State, o.a. voormalig burgemeester en minister
Karin Disselen, Interim Hoofd HRM, Agentschap NL
Marijke van Haaren, o.a. voormalig gedeputeerde en wethouder
Frits Hermans, o.a. voormalig innovatiemanager bij Shell
Fred Heuer, voormalig plv Directeur-Generaal
Piet Jansen, o.a. voormalig gedeputeerde
Wim Korf, WBConsulting, voormalig Directeur-Generaal
Chris Kuijpers, Directeur-Generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rob Kuipers, ABD Topconsultants, Rijksoverheid
Ad van Luijn, Chief Financial Officer Belastingdienst
Rudolf Mulder, directeur bij Royal Haskoning DHV
Han Nichting, Programmadirecteur ‘Vorming nieuw ministerie’ Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Karel Noordzij, o.a. voormalig directeur Schiphol
Seen van der Plas, o.a. voormalig Secretaris-Generaal
Martin van Rijn, CEO PGGM, voormalig Directeur-Generaal
Marcel de Rooij, directeur Twijnstra Gudde
Geert Teisman, o.a. hoogleraar bestuurskunde
Lambert Verheyen, dijkgraaf en voormalig gedeputeerde
Hans van der Vlist, gepensioneerd, voormalig Secretaris-Generaal
Rein Willems, VNCI, o.a. voormalig president-directeur Shell Nederland
Huub van Zwam, o.a. voormalig projectdirecteur Tweede Maasvlakte en ProSES