home

Het gilde van erkende mastercirclebegeleiders

Het gilde van erkende begeleiders

Begeleiding van een mastercircle op basis van de mastercirclemethode vraagt speciale kennis en ervaring. Ter borging van de kwaliteit vindt deze begeleiding plaats via, door mastercircle, officieel erkende begeleiders. De volgende personen zijn in Nederland gecertificeerd:

Wouter Kesseler
Sibout Nooteboom
siboutnooteboom@gmail.com)
Job van den Berg
job.van.den.berg@rhdhv.com
Ytsen Deelstra
ytsen.deelstra@rhdhv.com
Ton van der Wiel
bigears@planet.nl

 

 

Erkende begeleiders binnen de rijksoverheid

Birgit Dewez
Jacques Handelé
Léon Klinkers
Anne Jette van Loon