home

Voorbeelden mastercircles binnen rijksoverheid

Voorbeelden mastercircles binnen rijksoverheid

 

2012 Werken in de Nieuwbouw van Veiligheid en Jusititie

 • Sponsor: Bestuursraad Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Deelnemers: Directeuren die in het nieuwe kantoorpand gaan werken volgens “Het Nieuwe Werken”
 • Thema: wat betekent Het Nieuwe Werken in dit gebouw voor ons als ministerie en voor de manier waarop gemanaged wordt?

Opdrachtgeverschap van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel

 • Sponsor:
 • Deelnemers: Eigenaren van deze Shared Service Organisatie vanuit diverse ministeries
 • Thema: hoe kunnen wij samen eenduidig de aansturing doen?

Leiderschapsprogramma’s in het Rijk

 • Sponsor:
 • Deelnemers: medewerkers die aan de lat staan om een leiderschapsprogramma te ontwikkelen in hun eigen ministerie
 • Thema: hoe omgaan met overeenkomsten en verschillen in benaderingen?

2011 Deltaprogramma

 • Sponsor: de top van het Deltaprogramma
 • Deelnemers: medewerkers van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen die gebiedsgericht samenwerken aan klimaatadaptatie
 • Thema: hoe omgaan met de afstand tussen deze organisaties rond het langetermijnthema klimaatadaptatie

2010 – 2007 Strategische vernieuwing verkeers- en waterbeleid (drie jaren achtereenvolgens)

 • Sponsor: bestuursraad ministerie van VenW
 • Deelnemers: leiders van programma’s en projecten waar het ministerie op zoek is naar een nieuwe rol
 • Thema: hoe als 1 van de partijen opereren die zoeken naar nieuw beleid, in plaats van opereren als de bovenstaande partij

Programmamanagement als werkwijze (twee groepen)

 • Sponsor: bestuursraad ministerie van VROM
 • Deelnemers: programmadirecteuren
 • Thema: de positie van programmadirecteuren

Transitie naar duurzame mobiliteit

 • Sponsor: transumo-programma
 • Deelnemers: medewerkers van verschillende overheden die duurzame innovaties in het mobiliteitssysteem willen implementeren
 • Thema: hoe komen tot opschaling van goede ideeen?